หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี รับมอบตัวนักเรียนใหม่ และจำหน่ายสมุด หนังสือเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 นี้
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ดำเนินการโครงการค่ายดนตรีไทยภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและประธานไหว้ครู เมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายขนมไทยภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาศักยถาพความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาและขออนุมัติงบประมาณปี 58 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหรรกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนให้แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลที่สนใจ ได้รับรู้ถึงผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและมาร่วมงานในครั้งนี้
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ได้ดำเนินการตามโครงการ SBMLD โดยทำการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ในระดับชั้นประถมศึกษปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมและรับรางวัลในงานวันครูครั้งที่ 59 ที่จัดโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสืออุดรธานี  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป