หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายขนมไทยภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558