หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ดำเนินการโครงการค่ายดนตรีไทยภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและประธานไหว้ครู เมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2558