หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558