หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รายงานผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2557 
      รายงานผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา 2557 
      ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา 2557
ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ในการเข้ากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
      1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษา 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุระดับประถมศึกาษา
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ รอบคัดเลือกระดับเทศบาลนครอุดรธานี 
      ผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกเทศบาลนครอุดรธานี    1.ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดระดับโรงเรียนขนาดใหญ่    2. ได้รับถ้วยรางวัลรวมกีฬา ในรุ่นอายุ